Outlook

Microsoft Outlook –– program för hantering av e-post och per­son­lig in­for­ma­tion. – Out­look inne­håller bland annat en e‑post­klient, en ka­lender och en adress­bok. Outlook ingår i Microsoft Office, och finns för Windows och Mac. – Se Micro­softs webb­sidor (länk). – Out­look Express var en liknande, men helt separat program­svit som spreds till­sammans med Internet Explorer från 1995 och som av­veck­lades i mitten av 00‑talet. Det var alltså inte en bantad variant av Micro­soft Outlook. – Out­look.com är från 2012 varu­märke för Micro­softs gratis e‑post­tjänst som har ersatt Hotmail†.

[personliga data] [ändrad 12 april 2017]