Messenger

  1. – nerlagd tjänst för snabb­med­de­lan­den (instant messaging) från Micro­soft. Startades 1999 och er­­sattes 2013, utom i Kina, av Skype (som tillhör Micro­­soft). – Messenger har under åren haft olika namn: MSN Messenger Service, Dotnet Messenger Service och Windows Live Messenger Service. Klient­pro­grammen har haft namn som MSN Messenger och Windows Live Messenger. Det har också funnits klient­­pro­gram från andra före­tag. –– I slutet av 2014 lades Messenger ner även i Kina. –– På 1990‑talet fanns det en med­­de­lande­­tjänst i Windows NT med namnet Messenger. Det var ett helt annat pro­gram, avsett för med­­de­lan­den inom ar­bets­­grupper;
  2. – Yahoo! Messenger – klientprogram från Yahoo för snabb­­med­­de­lan­den. Fungerar som klient till Yahoos egen tjänst och till Micro­softs Messenger;
  3. – Facebook Messenger –– snabbmeddelandetjänst från Face­book. Finns som app till smarta mobiler. Med appen kan Face­­book­­an­vän­dare skicka med­de­lan­den till var­andra utan att be­höva gå in på Face­books webb­­sidor;
  4. – se Tor Messenger.