strukturerad personuppgift

personuppgift som ingår i en samman­­ställ­ning av in­forma­tion som under­­­lättar sökningar, till exempel en data­bas. – Sedan 2007 har Person­­upp­­gifts­lagen (PUL) haft strängare be­­stäm­mel­ser för struk­tu­re­rade per­son­­upp­­gifter än för ostruk­tu­re­rade per­son­­upp­­gifter. Men Data­skydds­för­ord­ningen, som träder i kraft 2018 och då ersätter PUL, gör ingen skillnad.

[juridik] [personuppgifter]

Dagens ord: 2014-01-19