strukturerad personuppgift

personuppgift som ingår i en sammanställning av information som är utformad för att underlätta sökningar, till exempel databaser. – Strukturerade personuppgifter är uppdelade i fält, som förnamn, efternamn, adress etcetera. – Från 2007 hade Personuppgiftslagen† (PuL) strängare bestämmelser för strukturerade personuppgifter än för ostrukturerade personuppgifter. Men Dataskyddsförordningen, som trädde i kraft 2018 och då ersatte PuL, gör ingen skillnad. – Se också strukturerade data.

[juridik] [personuppgifter] [ändrad 8 januari 2020]

Dagens ord: 2014-01-19