OLAP

förkortning för Online analytical processing – teknik för att söka och sam­man­­ställa data ur så kallade fler­dimen­sio­nella data­baser medan de är i drift. Används bland annat för för­sälj­nings­analys och besluts­stöd. Det är ett alter­nativ till data ware­housing, infor­ma­tions­lager. Prin­ci­perna för OLAP formu­le­rades 1992 av E F Codd. Codds prin­ci­per för OLAP finns att läsa på denna länk.

[analys] [databaser] [förkortningar på O] [ändrad 17 januari 2018]