HSDPA

high speed downlink packet access – ”turbo-3g” – en teknik för snabbare dataöverföring från mobilnätet till abonnent (nerladdning) i 3g-nät. Används i det europeiska 3g-systemet WCDMA. Togs i bruk i Sverige 2006. HSDPA kallas ibland för 3,5g. Ingår i HSPA. – Motsvarande för den andra 3g-standarden, CDMA 2000, heter EVDO.

[förkortningar på H] [mobilt] [ändrad 3 oktober 2018]

HTML

Hypertext markup language – det språk som används för att skriva webb­sidor. Textens och sidans utformning, liksom länkar till andra webbsidor, anges med enkla koder, taggar, som blir osynliga för användaren när man tar upp sidan i en webbläsare. HTML är en tillämpning av SGML. – Se också dynamisk HTML, XML, XHTML och Compact HTML. – Version 5 av HTML, HTML5, är en radikal omarbetning. – HTML utvecklades av Tim Berners-Lee, och är en av grundstenarna för webben.

[förkortningar på H] [programspråk] [webbpublicering] [ändrad 7 juni 2017]