home location register

(HLR) – databas över användare av mobil­telefon. – Home location register är en central databas som bland annat innehåller abonnentens SIM‑korts unika nummer (IMSI), telefon­numret eller telefonnumren (två nummer kan vara knutna till samma SIM‑kort), och telefonens senaste kända plats (närmaste basstation). Dessutom uppgifter om vilka tjänster som är knutna till abonnemanget.

[mobilt] [ändrad 19 februari 2018]