HMD Global

finskt företag som utvecklar och säljer mobiltelefoner med varumärket Nokia. – HMD Global bildades i maj 2016 av tidigare anställda på Nokia. Det har bland annat köpt en del av Microsofts tidigare verk­sam­het inom smarta mobiler och använder varumärket med tillstånd från Nokia. Nokia har inte in­ves­te­rat i HMD Global, men har en representant i företagets styrelse och får royalty på försäljningen. De första produkterna kommer under 2017. – Se hmdglobal.com.