HDCP

(High-bandwidth digital content protection) – ett system för att skydda digital film och musik från otillåten kopiering. Det är ett protokoll för kryptering. HDCP är inbyggt i DVI och HDMI. Det har utvecklats av Intel. HDCP är en skyddad teknik som hyrs ut på licens av Digital content protection. – Flera experter på kryptologi har hittat svagheter i HDCP, men det har ändå god­känts som standard för skydd av digitalt material av amerikanska FCC. – Se digital‑cp.com.

[förkortningar på H] [kryptering] [ljud och bild] [upphovsrätt] [ändrad 30 mars 2017]

HVAC

heating, ventilation, air con­dition­ing – värme, ven­ti­la­tion och luft­kon­di­tion­e­ring. – Vik­tiga för­ut­sätt­ningar för säker drift av server­centraler och andra större it‑system. HVAC brukar också anses omfatta reg­le­ring av luft­fuk­tig­­het, luft­rening och luft­flöde.

[förkortningar på H] [it-system] [ändrad 8 juli 2017]

HTTPD

HTTP daemon – ett program som driver en webb­plats och realiserar HTTP. – HTTPD var först namnet på en tidig webbserver från NCSA. Den utvecklades sedan till Apache. – Observe­ra att HTTPD inte är ett protokoll som HTTP, det är en server. En webb­adress (URL) kan därför se ut så här: //httpd.apache.org. ”httpd” står här på den plats i webbadressen där man annars ofta hittar serverbeteckningen www. Men ”httpd” kan alltså inte stå allra först, som HTTP gör.

[förkortningar på H] [mjukvara] [webbpublicering] [ändrad 8 juli 2017]