URLLC

ultra reliable low latency communicationsextremt tillförlitlig kommunikation med låg latens – en aspekt av 5g som bland annat innebär att fördröjningen mellan sändare och mottagare inte får överstiga en millisekund. Detta är viktigt eftersom 5g till stor del är tänkt att användas för kommunikation mellan maskiner, till exempel självkörande bilar. Det är också nödvändigt att kommunikationen är tillförlitlig, det vill säga fungerar varje gång. – Se till exempel IEEE:s webbsidor: länk.

[förkortningar på U] [mobilt] [sakernas internet] [6 mars 2022]

UEBA

user and entity behavior analytics – användar- och enhetsbeteendeanalys. Det är en komponent i it‑säkerhet där anslutna användare och enheters beteende granskas, jämförs och analyseras för att man ska kunna upptäcka avvikande och misstänkt beteende.

[förkortningar på U] [it-säkerhet] [6 mars 2019]

uCPE

universal customer premises equipmentservrar av standardtyp som ersätter specialiserad nätverksutrustning som routrar och switchar, och som inte behöver hjälp av en central styrenhet för att fungera. Det är en vidareutveckling av vCPE. Skillnaden är att med vCPE behövs en central styrenhet som skickar instruktioner till servrarna, medan uCPE‑servrar klarar sig själva. De måste därför vara mer kraftfulla än vCPE‑servrar. De brukar också hantera datalagring. – Läs också om mjukvarudefinierade nätverk och NFV.

[förkortningar på U] [nätverk] [ändrad 21 oktober 2020]