Cray, Seymour

legendarisk superdator-­konstruktör, 19251996. – Seymour Cray utvecklade under 1950-talet datorer för vetenskapligt arbete på Electronic Research Associates, och grundade 1957 Control Data Corporation†. 1972 slutade han där och grundade Cray Research†. Han slutade där 1989 och grundade då Cray Computer Corporation†, som lades ned 1994 utan att ha sålt några datorer. Kort efter att Cray hade grundat ytterligare ett företag, SRC Company (senare SRC Computers, ännu senare SRC Labs), dog han 1996 i en bilolycka.

[personer] [seymour cray] [superdatorer] [ändrad 24 januari 2018]

Cray Research

tidigare namn på den superdator-tillverkare som nu heter HPE Cray. – Cray Research grundades 1972 av Seymour Cray†, som lämnade företaget 1989. 1996 köptes Cray Research av SGI† (tidigare Silicon Graphics), som sålde avdelningen för superservrar till Sun† (numera del av Oracle). 1999 gjorde SGI om Cray Research till ett fristående dotterbolag och sålde det kort därefter till Tera Computer. Cray Research och Tera Computer slogs i mars 2000 ihop till Cray Inc, som i sin tur blev köpt av HPE 2019.

[superdatorer] [ändrad 19 oktober 2020]

Control Data

ett uppköpt datorföretag, grundat 1957 av Seymour Cray†. – Control Data var med sina högpresterande datorer under 1960‑talet en allvarlig konkurrent till IBM. När Seymour Cray lämnade företaget 1972 fick Control Data allt svårare att hävda sig mot IBM och mot Seymour Crays nya företag, Cray Research†. Control Data slutade då att tillverka datorer, gick över till systemintegration och köptes 1999 upp av dåvarande Syntegra, ett dotterbolag till BT. Verksamheten ingår nu i BT Global Services (länk).

[superdatorer] [uppköpt] [ändrad 7 april 2021]

Beowulf

ett system för konstruktion av superdatorsystem genom sammankoppling (klustring) av vanliga persondatorer. – Persondatorerna kör nästan alltid Linux, men det är inte obligatoriskt. Målet är att man ska få superdatorprestanda från billiga standardprodukter som successivt kan bytas ut mot nyare och snabbare. – Beo­wulf ut­vecklades 1994 av forskare som då arbetade åt den amerikanska rymdflygstyrelsen Nasa. De startade sedan företaget Scyld Soft­ware, numera del av Penguin Computing (länk), för att utveckla och marknadsföra Beowulf‑tekniken. Men tekniken får användas fritt. – Se beowulf.org. – Namnet: Beowulf är den svenska (mer exakt geatiska: troligen från Gotland) hjälten i den medeltida engelska dikten Beowulf (se British Librarys webbsidor). Namnet Scyld kommer från samma dikt.

[it-system] [superdatorer] [ändrad 26 augusti 2021]

Machine, The

Stort kretskort.
Insidan av prototypen till The Machine (från november 2016).

”The Machine” – en högpresterande datortyp som HPE experimenterade med på 2010‑talet. – The Machine presenterades 2014 som en revolutionerande innovation. Men redan 2016 beslöt HPE att inte marknadsföra The Machine som produkt. – Ett mål för utvecklingen av The Machine  var vad som kallades för memory‑driven computing. Grundtanken var att data skulle lagras så nära processorerna som möj­ligt för att korta accessttiden, vilket gör stor skillnad vid minnesbelastande beräkningar. Det gjordes ingen skillnad mellan arbetsminne och datalagring. Duplice­ring av data skulle inte förekomma: alla processer som behövde vissa data skulle hämta dem från samma ställe i minnet. – Se Hewlett Packard Labs webbsidor (inaktuellt) och detta föredrag av HPE:s Martin FinkYoutube (länk). – En simulator av The Machine finns på HPE:s webbsidor (borttagen). (När projektet The Machine var nytt talades det om att maskinen skulle ha memristorer i stället för transistorer. Men så blev det inte. Utvecklingen av operativsystemet Carbon tycks också ha upphört.)

[aldrig realiserat] [experimentell teknik] [superdatorer] [ändrad 21 februari 2023]

gridd

(grid) – kraftfulla datorer som är sammankopplade via internet och som tillsammans utför resurskrävande beräkningar eller används för lagring av stora datamängder. – Datorerna i en gridd kan ha olika hårdvara, olika operativsystem och olika ägare och de är löst sammankopplade genom internet – de anropar varandra när det behövs, som när man anropar webbsidor. Speciella program fördelar beräkningarna på de samman­kopplade datorerna och anpassar dem till deras operativsystem. – Gridd­teknik utvecklades för att forskare skulle kunna köra komplexa program på flera samarbetande super­datorer. Det kräver att ett antal problem blir lösta, som hantering av rättigheter, filsystem, namngivning, systemanrop och över­bryggning av skillnader i mjuk­vara och hård­vara samt för­delning av kostnader. Ett mål att program­körningarna ska kunna göras utan sär­skilda för­beredelser från fall till fall. Man ska kunna köra avancerade be­räkningar i en gridd utan att veta något om vilka resurser som används. De datorer som har rätt sorts program in­stallerade ska kunna delta i gridd­körningar lika lätt som de skickar e-post till varandra. – Läs också om kluster och distribuerade be­räkningar, som är något annat. – Det engelska ordet grid betyder rut­nät eller galler. Termen grid computing är in­spirerad av the power grid, el­kraft­nätet. Se också smart grid, smart elnät. – En släkting till gridd­teknik är så kallad utility computing och moln (cloud).

[”superdatorer”] [ändrad 1 november 2017]

Big Mac

  1. – Bigmac – ett misslyckat försök på 1980‑talet att konstruera en Unix‑baserad Mac­intosh. Den skulle användas som server i systemet Macintosh Office. Projektet leddes av Steve Jobs†, men projektet lades ner 1985 när Jean‑Louis Gassée tog över Jobs jobb. Teknik som utvecklades i projektet användes trots det senare av Apple. – Steve Jobs fort­satte att arbeta med Unix på NeXT† och, efter återkomsten till Apple, med Mac OS X (numera macOS). – Se artikeln Apples BigMac project (länk);
  2. – informellt namn på Macintosh 512K som såldes 19841986. Den hade ett arbets­minne på 512 kilobyte, till skillnad från den allra första Macen som hade 128 kilobyte, och därför kallades den för ”Big”;
  3. – informellt namn på System X, en super­dator som bestod av 1 100 Macintosh-datorer och som byggdes 2003 på Virginia Tech;
  4. – en hamburgare.

[datorer] [it-historia] [ändrad 13 november 2019]

Cray

  1. – ingår i namn på flera företag som är uppkallade efter den legendariska super­dator­konstruktören Seymour Cray† (19251996). Från mars 2000 fanns Cray Inc, som bildades genom samman­­slag­ning av Cray Research† och Tera Computer. Det köptes i maj 2019 av HPE och heter numera HPE Cray. – Seymour Cray grundade två före­­tag under sitt eget namn, Cray Research och Cray computer corporation†;
  2. – crazy i ung­doms­språk från 2012.

[företag] [jargong] [superdatorer] [ändrad 19 oktober 2020]