Tandem

Tandem Computers Inc – tillverkare av driftsäkra minidatorer, köpt av Compaq 1997, sedan 2002 del av Hewlett-Packard (numera HPE). Varu­märket Tandem används inte längre. – Hewlett-Packard mark­nads­för vidareutvecklade Tandemprodukter som HPE Integrity Nonstop Computing. Tandems datorer var kon­stru­e­rade för avbrottsfri drift, bland annat var alla viktiga komponenter dubblerade. – Se HPE:s webb­sidor. – Ordet: Tandem är ursprungligen ett latinskt uttryck som betyder ’till sist’, ’äntligen’, men som långt senare fick betydelsen ’två i rad’.

[driftsäkerhet] [minidatorer] [uppköpt] [ändrad 3 augusti 2017]

Roofnet

nerlagt projekt på MIT för att länka ihop privatpersoners trådlösa nät (wi‑fi) till ett så kallat mesh, så att de gemensamt skulle kunna utnyttja en enda trådburen bredbandsförbindelse. Deltagarna placerade antennerna till sina wi‑fi‑basstationer på taket, därav namnet. Projektet pågick på 00‑talet. – Några av pro­jekt­del­tag­arna startade företaget Meraki, som Cisco köpte 2012, se meraki.cisco.com.

[forskning och experimentell teknik] [nerlagt] [trådlöst] [uppköpt] [ändrad 19 november 2017]