Roofnet

nerlagt projekt på MIT för att länka ihop privatpersoners trådlösa nät (wi‑fi) till ett så kallat mesh, så att de gemensamt skulle kunna utnyttja en enda trådburen bredbandsförbindelse. Deltagarna placerade antennerna till sina wi‑fi‑basstationer på taket, därav namnet. Projektet pågick på 00‑talet. – Några av pro­jekt­del­tag­arna startade företaget Meraki, som Cisco köpte 2012, se meraki.cisco.com.

[forskning och experimentell teknik] [nerlagt] [trådlöst] [uppköpt] [ändrad 19 november 2017]

 

Bold

  1. bold, boldface – i typografi: se halvfet stil;
  2. Bold – uppköpt och nerlagd amerikansk tjänst för företagsbloggar, utvecklad av David Byttow (se Secret). Den presenterades i juni 2016 och köptes i juni 2017 av Postmates (postmates.com), som la ner produkten men anställde Byttow. Bold hade ett antal funktioner, så kallade assistenter, för att hjälpa bloggaren att förbättra sitt språk och att göra layouten tilltalande. – Se bold.io.

[bloggar] [typografi] [uppköpt] [ändrad 7 maj 2018]

Autonomy

uppköpt brittiskt företag som utvecklade och sålde program som utvinner information ur stora ostruk­tu­re­rade datamängder. Numera integrerat i Micro Focus. – Autonomy kallade sin produkt för ”betydelsebaserad teknik”. Företaget grundades 1996 och sålde pro­gram till andra företag. I augusti 2011 köpte dåvarande Hewlett-Packard Au­ton­o­my och avvecklade sedan varumärket. Den 1 september 2017 köpte Micro Focus (microfocus.com) i sin tur HPE:s mjukvaruverksamhet, inklusive det som återstod av Autonomy i en så kallad spin-merge från HPE. – Se pressmeddelande från Micro Focus.

[företag] [informationshantering] [uppköpt] [ändrad 17 december 2018]

Placemeter

uppköpt amerikanskt företag som betalade privat­personer för att de skulle ställa smarta mobiler i sina fönster för att räkna antalet fot­gäng­are och andra trafikanter som besöker butiker på gatan utanför. Detta mötte hård kritik, men Place­meter för­svarade sig med att deras teknik inte identifierade individer. Den känner igen mänsk­liga gestalter, men gör inte skillnad på dem. Företaget startade sin verk­sam­het 2015 och köptes 2016 av Netgear (se länk).

[personlig integritet] [uppköpt] [ändrad 6 november 2018]