Wikimedia Enterprise

ett projekt för att erbjuda organisationer att mot betalning återpublicera material från Wikipedia i skräddarsytt format. Det lanserades under 2021se denna länk. – Det är och har alltid varit fritt fram för alla att återpublicera från Wikipedia – det nya med Wikimedia Enterprise är att materialet överförs i ett format som passar kunden. (Se också Wikimedia.)

[webbuppslagsverk] [17 mars 2021]

Dagens ord: 2021-05-23