redigeringskrig

(edit war) – när en artikel i Wikipedia eller annan wiki ändras fram och tillbaka av ett fåtal användare med motsatta åsikter. – Läs mer om redigeringskrig i Wikipedia.