hive

  1. – flock, grupp – grundbetydelse: (bi)-kupa – ord som ingår benämningar på gruppbeteenden. Hive mind – grupptänk, ”gå i flock” – om när grupptryck får alla i en grupp att välja en dålig lösning på ett problem. Ordet kan också användas om motsatsen, alltså det att många som tänker tillsammans kommer fram till en bättre lösning än de skulle ha gjort var för sig – gruppintelligens – se boids, emergent beteende och swarm logic. – Se också crowd och mob;
  2. HiveMind – ett nerlagt program från Apache software foundation – se denna länk.

[hop] [nätverk] [språktips] [ändrad 24 januari 2021]