swarm

  1. svärm – vanlig term för nätverksbaserade program som bygger på att många an­vänder dem – många användare inne­bär att pro­grammet fungerar bättre, till exempel genom att an­vändarna bi­drar med information. – Läs också om Metcalfes lag, swarm logic och om boids. – Jämför med crowd, hive och mob;
  2. – i Bittorrent: en grupp an­vändare som är intresserade av att ladda ner samma fil.

[fildelning] [hop] [mjukvara] [nätverk] [ändrad 16 mars 2020]