wikipedi

encyklopedi i wiki-form – ett webb­uppslags­verk som skrivs, rättas och kom­pletteras av läsarna. Den mest kända wiki­pedin är förstås Wiki­pedia, men det finns fler, till exempel h2g2 och nerlagda Sus­ning†.

[webbuppslagsverk] [wiki] [ändrad 17 mars 2017]