wikiality

(Wikipedia och reality) – ”wiki­ali­teten”, ”wiklig­heten” – verk­lig­heten så som den defini­eras av uppslagsverket Wiki­pedia: ”om verk­lig­heten och Wikipedia inte stämmer överens, så gäller Wiki­pedia”. – Även: sanningen när den fastställs genom omröstning. – Läs också om Wiki­pedia kid och wikipetter samt YouTube-examen.

[jargong] [källkritik] [webbuppslagsverk] [ändrad 12 maj 2017]

Dagens ord: 2012-08-23