802.11b

den första mer spridda tekniska specifikationen för trådlösa nät. – 802.11b lanserades 1999. Det var den första basen för wi‑fi-märk­ningen, senare över­flyglad av 802.11a och senare versioner. 802.11b sände på frekvensen 2,4 giga­hertz, och klarade att sända upp till 11 mega­bit i sekunden. 802.11b ingick i en familj av speci­fika­tioner för tråd­lösa nät­verk. Närmast var det en vidare­utveck­ling av 802.11 utan bokstav. De två speci­fika­tionerna var kompa­tibla.

[standarder] [versioner] [wi-fi] [ändrad 12 september 2018]