Abone

  1. – Active network backbone – ett sedan länge avslutat försök med ett extremt ”dumt” nät där meddelandena själva innehöll de program och data som behövdes för att de skulle nå sitt mål. Principen kallas för aktivt nät (active network eller active networking). Projektet lades ner runt år 2000. – Projektet (klicka här) finansierades av amerikanska krigsmaktens forskningsinstitut DARPA och drevs av det privata forskningsinstitutet SRI International (länk) i samarbete med University of Southern California;
  2. – ett stam­nät för internet­kommu­nika­tion i östra och södra Asien.

[avslutat] [experimentell teknik] [nätverk] [ändrad 14 november 2012]