accesspunkt

(access point, på svenska också åtkomstpunkt eller anslutningspunkt) – anslut­ning till inter­net eller tele­nätet; server som ansluter enstaka datorer till ett lokalt nätverk (eller till internet genom ett lokalt nätverk), wi‑fi-basstation med samma funk­tion; bas­station för mobil­tele­foni (ansluter tele­fon­erna till det globala tele­nätet). När det gäller trådlösa datornät kan access point över­sättas med bas­station.

[datakommunikation]