affordance

affordans – egenskapen att inbjuda till att bli använd på ett visst sätt (om föremål eller tjänster). Även: det att en person kan utföra en viss handling därför att hennes omgiv­ning tillhandahåller den möjlig­heten. – Affordance är ett svåröversatt begrepp inom människa‑datorinteraktion och formgivning. Den enklaste lösningen är troligen att försvenska det till affordans. Poängen är att om ett föremål är utformat på rätt sätt så förstår man vad man ska ha det till och hur man ska hantera det. – Ordet affordance är bildat av engelska to afford i betydelsen att erbjuda, att tillhandahålla. Det är hämtat från ekologin och myntades 1979 av James J Gibson (1904—1979, se Wikipedia) i boken The ecological approach to visual perception (1979), där han skrev: ”The affordances of the environment are what it offers the animal, what it provides or furnishes, either for good or ill. The verb to afford is found in the dictionary, but the noun affordance is not. I have made it up. I mean by it something that refers to both the environ­ment and the animal in a way that no existing term does. It implies the complementarity of the animal and the environ­ment …”

[användargränssnitt] [formgivning] [ändrad 13 februari 2021]