aggregator

samlare, sammanställare; news aggregator – nyhetssamlarewebbsida, tidning eller datorprogram som väljer ut och sammanställer material från andra källor – nyheter, tv‑program eller musik. Nyhetssamlaren producerar inte själv något material, men väljer ut eller åter­publi­cerar från ett antal källor. Många nyare webb­tidningar är nyhets­samlare när det gäller rena nyheter, men komplett­erar detta med egna krönikor och kommentarer. Se också other people’s content. – Ordet aggregation används också om samman­ställ­ning av nyheter från bloggar och andra källor med RSS.

[publicering] [ändrad 14 augusti 2019]