alfanummer

sätt att skriva telefonnummer med bokstäver på samma sätt som i SMS. – Varje siffra på knappsatsen, utom 1 och 0, motsvaras av tre eller fyra bokstäver: A, B och C motsvaras av 2, D, E och F motsvaras av 3, och så vidare. (Bokstäverna brukar stå på knappsatsen och är samma som i SMS.) Exempel: 344 48 25 kan utläsas som ”digital” – och på många andra sätt (se textagram). – Att läsa ut telefonnummer som bokstäver började i USA, där de första tre siffrorna i ett regionalt sjusiffrigt telefonnummer, när man införde automatiska tele­fon­växlar, fick stå för de tre första bok­stäv­er­na i namnet på området där telefonstationen fanns. (I USA hade även gammaldags telefoner vid sidan av siffrorna bokstäver på nummerskivan eller knappsatsen.) Senare bör­j­a­de företag att skaffa telefonnummer som kunde läsas ut som ett namn eller ord med mer eller mindre långsökt anknytning till före­taget. – I Sverige erbjöds företag från 2008 att skaffa telefonnummer som passar som alfanummer genom företaget Alfatell, se alfatell.se (nerlagt).

[telefoni] [ändrad 15 januari 2023]