textagram

ord som skrivs med samma knappar när man sms:ar. Alltså när man textar med en sifferknappsats där det finns flera bokstäver på samma knapp. Kan leda till fel om man textar utan att titta, exempel: Anna blir bomb, fuck blir dual.