textagram

olika ord som skrivs med samma knappar när man SMS:ar med knapptelefon. – Textagram uppstår alltså när man textar med en sifferknappsats där det finns flera bokstäver på samma knapp. Det kan leda till fel om man textar utan att titta. Exempel: Anna blir bomb, fuck blir dual – eller omvänt. – Se Urban Dictionary: länk. – Se också textonym.

[fel] [meddelanden] [språk] [ändrad 21 oktober 2021]