Amazon Drive

en tjänst för datalagring på internet, lanserad 2011. – Användarna lagrar sina filer på Amazons servrar (se molnet) och kan sedan komma åt filerna överallt där de har tillgång till internet. Amazon Drive fanns tidigare både som gratistjänst och avgiftsbelagd tjänst, men nu krävs åtminstone betalt medlemskap i Amazon Prime (länk). Amazon Drive hette först Amazon cloud drive. – Pro­grammet Amazon Music är baserat på Amazon Drive. – Se amazon.com/clouddrive.

[datalagring] [molnet] [ändrad 14 juli 2022]