Amped Attacks

pseudonym för en hackare som i november 2015 pub­li­ce­rade en lista över på­stådda medlemmar av Ku Klux Klan. – Publiceringen sam­man­­föll i tiden med hackar­kollek­tivet Anon­ymous Oper­ation KKK. Amped Attacks uppgav emeller­tid att hen agerar ensam, och inte har något med Anon­ymous att göra. Anon­ymous å sin sida med­de­lade att den namn­lista som Amped Attacks pub­li­ce­rade, och som inne­höll kända po­li­ti­kers namn, inte var tillför­lit­lig. – Amped Attacks finns på Twitter (länk).

[avslöjanden] [pseudonymer] [ändrad 2 juli 2019]