Amped Attacks

pseudonym för en hackare som i november 2015 publicerade en lista över på­stådda medlemmar av Ku Klux Klan. – Publiceringen sammanföll i tiden med hackarkollek­tivet Anonymous Operation KKK. Amped Attacks uppgav emellertid att hen agerar ensam, och inte har något med Anonymous att göra. Anon­ymous å sin sida medde­lade att den namn­lista som Amped Attacks publicerade, och som inne­höll kända politikers namn, inte var tillförlitlig. – Amped Attacks finns på Twitter (länk).

[avslöjanden] [pseudonymer] [ändrad 2 juli 2019]