ändringstabell

tabell som man använder för att systematiskt ändra en upp­sättning värden eller namn. – De värden eller namn som ska ändras placeras i en kolumn, det sätt som de ska ändras på anges i en annan kolumn och de resulterande värdena eller namnen visas i en tredje kolumn. När ändringarna har verkställts och gett önskat resultat raderas de gamla värdena / namnen och ersätts med de nya. – På engelska: change table.

[programmering] [ändrad 25 mars 2019]

Dagens ord: 2022-10-28