Android Silver

tidigare påstått planerat varumärke för smarta mobiler från Google. – Enligt vad som ryktades i maj 2014 skulle Google lägga ner varumärket Nexus† för mobiltele­foner och i stället använda varu­märket Android Silver (se Android). Men hösten 2014 kom nya rykten om att projektet Android Silver hade lagts på is. Och i oktober 2016 införde Google i stället varumärket Pixel för sina mobiltelefoner.

[mobiltelefoner] [skvaller och rykten] [ändrad 11 mars 2020]