Annotating all knowledge

en satsning på ett standardiserat system för att göra annoteringar på webbsidor. – Med annoteringar menas marginalanteckningar, kommentarer, förstrykningar och annat. Man ska kunna göra sådana på webb­sidor på samma sätt som i en tryckt bok eller tidskrift, men webbannoteringarna ska ligga i ett särskilt ”lager” som är kodat separat från själva webbsidan. Var och en ska kunna göra egna annoteringar, men man ska kunna utbyta och dela annoteringar med andra om man önskar. – Annotating all knowl­edge bildades 2015 på initiativ av det amerikanska företaget Hypothes.is (länk) och finns på hypothes.is/annotating‑all‑knowledge (från 2017). Många universitet, bibliotek och bokförlag har anslutit sig. 

[arkiv och bibliotek] [informationshantering] [webben] [ändrad 9 juli 2017]