anti-leech

anti-länkstöld, anti-länksnyltare – program som ska göra det svårt för andra att kopiera länkar från webbsidor – i synnerhet länkar till resurser på webbplatsen. En leech (blodigel, se leech) kopierar sådana länkar för att sedan lägga dem på sina egna webbsidor. Detta är lagligt, men illa omtyckt efter­som blodigeln dels skapar trafik till den utsatta webbplatsen, men utan att ge besökare, dels inte ger erkännande för materialet. Ett antilänkstöldsprogram, anti‑leech gör det svårt eller omöjligt för automatiska program att känna igen och kopiera länkar på webbsidor.

[webbpublicering] [ändrad 26 september 2017]