leech

  1. ”snylta” – att ta filer från ett fildelningsnät utan att erbjuda filer åt andra; leech, leecher – ”snyltare”; leeching – ”snyltning”;
  2. – länksnyltning – att kopiera länkar från andras webbsidor i syfte att utnyttja deras resurser – se anti-leech;
  3. – i Bittorrent: en klient som ännu inte har en komplett uppsättning material (se archive) att sprida vidare. En sådan klient hämtar alltså mer material än den sprider till andra, men det är oundvikligt i inledningsstadiet. (Annars är det en grundprincip i Bittorrent att man får lika mycket som man lämnar ifrån sig).

Leech betyder ’blodigel’; leeching kan också betyda ’urlakning’.