leech

  1. ”snylta” – ta filer från ett fildelningsnät utan att erbjuda filer åt andra; leech, leecher – ”snyltare”; leeching – ”snyltning”;
  2. länksnyltning – kopiering av länkar från andras webbsidor i syfte att utnyttja deras resurser – se anti‑leech;
  3. – i BitTorrent: en klient som ännu inte har en komplett uppsättning material (se arkiv) att sprida vidare. En sådan klient hämtar alltså mer material än den sprider till andra, men det är oundvikligt i inledningsstadiet. (Annars är det en grundprincip i BitTorrent att man får lika mycket som man lämnar ifrån sig).

Leech betyder blodigel; leeching kan också betyda urlakning.

[fildelning] [ändrad 5 november 2020]