Apple filing protocol

(AFP)Apples gamla protokoll för fildelning. – Apple filing protocol har använts på Macintosh sedan 1980-talet, först under namnet AppleTalk filing protocol. (Se också AppleTalk.) 2013 införde Apple det modernare fildelningsprotokollet SMBX i operativsystemet Mavericks. Det fanns länge jämsides med AFP, men har avvecklats med början 2020. – AFP kallas också för Apple file sharing, AFS. – Observera: AFS hanterar fildelning i den korrekta, tekniska betydelsen, alltså det att en dator kan komma åt filer på en annan dators hårddisk om de ingår i samma nätverk.

[datakommunikation] [fildelning] [ändrad 9 oktober 2022]