Application configuration access protocol

(ACAP) – ett överspelat protokoll för samordning av information på flera datorer. ACAP gjorde det möjligt för en användare att ha samma inställningar och samma adressbok på flera datorer. ACAP utvecklades på 1990-talet och reglerades i två RFC (RFC 2244†, upphävd av RFC 6075, och RFC 2245†, upphävd av RFC 4505) från internets tekniska ledningsgrupp IETF. ACAP ansågs genomtänkt men svårt att använda.

[inaktuellt] [informationshantering] [personliga data] [rfc] [ändrad 12 januari 2020]