application service provider

ASP – programuthyrning, program­uthyr­nings­företag – företag som hyr ut dator­program över internet. Termen användes om en tidig form av moln­tjänster. Pro­gram­men körs över webben, det vill säga att kunden kommer åt dem från sin webb­läsare, men pro­gram­men körs på uthyrarens servrar. Betalning sker efter använd­ning. – Be­näm­ningen ASP har mest använts om företag som hyr ut standard­program på detta sätt. Numera är det däremot oftast special­utveck­lade program som hyrs ut på detta sätt. Be­näm­­ning­en har därför allt mer ersatts av software-as-a-service (SaaS).

[molnet] [mjukvara] [ändrad 14 juni 2017]