application shielding

applikationsavskärmning – beteckning på sätt att skydda applikationer från manipulation, dekompilering och stöld av information. Ofta med tillägget att försök till sådana angrepp ska upptäckas och åtgärdas. En vanlig metod är obfuskering, det vill säga att programkoden avsiktligt görs tillkrånglad och svåröverskådlig. Man talar också om ”binary protection”. – Värdet av application shielding har ifrågasatts, bland annat för att det kan användas som förevändning för att göra själva programmet, eller it-systemet, mindre säkert.

[it-säkerhet] [skydd] [7 maj 2019]

Dagens ord: 2019-06-01