obfuskering

(obfuscation) – avsiktlig tillkrångling. – I it‑säker­het används ordet om:

  1. – avsiktlig tillkrångling av meddelanden i syfte att göra dem svårare för obehöriga att tolka dem. Kryptering räknas inte som obfuskering, utan ordet används om andra sätt att för­villa människor och maskiner;
  2. – överföring av meddelanden på sätt som gör det extra svårt för utomstående att upp­­snappa dem, att få tag på alla delar av ett meddelande och att lokalisera och identifiera användare och mottagare;
  3. – i programutveckling: avsiktlig tillkrångling av koden till ett program. När man kompilerar programmet använder man en obfuskator (på engelska obfuscator) som producerar en fullt användbar, men tilltrasslad binärkod. Syftet är att göra det svårt för andra att dekompilera källkoden, alltså att hindra dem från att rekonstruera den;
  4. – att utveckla program som kan användas och ger korrekt resultat, men som är kompilerade så att det är praktiskt taget omöjligt att räkna ut hur de fungerar. – Se black box obfuscator.

– Läs också om deobfuskering och fördunkling. – Ordet: Av latinets ob-i riktning mot, i syfte att, och fuscare – att för­dunkla.

[it-säkerhet] [programmering] [ändrad 26 maj 2017]

Dagens ord: 2020-11-15