applikationskontroll

  1. – i it-säkerhet: program som övervakar alla program som körs i en eller flera datorer. Programmet kan stoppa eller begränsa användningen av vissa program. Ofta används en frilista med godkända pro­gram: alla andra program stoppas. Syftet är främst att förhindra att infiltrationsprogram körs och ställer till skada;
  2. – program som övervakar körningen av legitima program och granskar de värden som bearbetas eller blir slutresultat. Syftet är att upptäcka misstag, brott mot rutinerna och fiffel på ett tidigt stadium.

– På engelska: application control, ibland förkortat till AC.

[it-system] [it-säkerhet] [ändrad 30 maj 2021]