Artik

Samsungs nerlagda system för sakernas internet. Det var i grunden ett litet krets­kort med processor, minne och trådlös kommunikation, avsett att byggas in i hus­hålls­utrust­ning, larm, leksaker, drönare och annat. Det hade också inbyggda funktioner för driftsäker­het och data­skydd. Det ingick också programmeringsriktlinjer. Artik skulle alltså kunna användas av andra företag, som kunde förse det med funktioner. Artik presenterades i maj 2015 och lades ner vid årsskiftet 2o18–2019. – Se artik.io (arkiverad).

[nerlagt] [sakernas internet] [ändrad 18 februari 2020]