Asterix

en databas­hanterare som har ut­vecklats för big data. Den är gjord för att kunna hantera mycket stora mängder ostrukturerade data, alltså data som inte ordnas i tabeller. – Asterix kan hantera text i olika former, men också bilder, video, ljud, kartor, ritningar och annat. Den är också ut­formad för att under­lätta sökningar i och analys av stora data­mängder. – Ut­vecklarna beskriver Asterix som ett big data management system, förkortat BDMS. Det anspelar på ut­tryck som data­base manage­ment system, DBMS. – Asterix har ut­vecklats av forskare vid University of California, Irvine under ledning av Mike Carey (länk). – Namnet Asterix, som ofta skrivs Asterixdb, är uppenbarligen taget från serie­figuren. – Jämför med asterisk. – Se Asterix webbsidor.

[databaser] [ändrad 19 augusti 2020]

Dagens ord: 2016-01-27