åtkomstlista

(access control list, ACL) – förteckning över användare i ett nätverk och deras behörigheter. – I nätverk som har en åtkomstlista kollas varje begäran om tillgång till information eller till andra resurser först mot åtkomstlistan. Om användaren saknar behörighet vägras åtkomst. – Åt­komst­listan hanteras av nätverkets administra­tör. Enskilda datorer kan också ha åtkomst­listor.

[it-system] [it-säkerhet] [ändrad 27 maj 2020]

Dagens ord: 2021-08-27