Augment

en användarmiljö med grafiskt användar­gräns­snitt, mus, nätverk och video­konfe­rens, utvecklat av Douglas Engelbart. Det var en vidare­utveck­ling av NLS som visades upp 1968 på The mother of all demos. Det kallas också för NLS/Augment. – Augment lanserades 1978 som produkt och avvecklades som produkt under 1980‑talet. Men det används fort­farande av personalen på Doug Engelbart Institute. – Läs mer på Doug Engelbart Institutes sidor.

[it-historia] [ändrad 15 oktober 2018]