Augment

en användarmiljö med grafiskt användar­gräns­snitt, mus, nätverk och video­konfe­rens, utvecklat av Douglas Engelbart†. Det var en vidareutveckling av NLS som visades upp 1968 på ”The mother of all demos”. Det kallas också för NLS/Augment. – Augment lanserades 1978 som produkt och avvecklades som produkt under 1980‑talet. Men det används fortfarande av personalen på Doug Engelbart Institute. – Läs mer på Doug Engelbart Institutes webbsidor.

[it-historia] [ändrad 28 augusti 2020]