Automatic computing engine

(ACE) – en dator som konstru­erades 1946 av Alan Turing†. – En för­­enklad version av Turings konstruktion, Pilot Model ACE, var klar 1950. Den var då världens snabbaste dator med en klockfrekvens på en megahertz. Flera andra 1950‑talsdatorer byggdes med ACE som före­bild, bland annat Deuce†, som tillverkades i 31 exemplar 19551963. – Se Wikipedia.

[historiska datorer] [24 maj 2022]