automatspelslagen

en svensk lag som reglerar anordning av icke vinstgivande dator­spel och andra automatspel för allmänheten. – Som icke vinstgivande räknas också spel där man kan få frispel (men inte vinna pengar eller föremål). Sådana spel kallas också för förströelsespel. – Lagen, som är från 1982 (med ändringar som började gälla 2019), säger att alla som tillhandahåller sådana spel för allmänheten måste ha tillstånd från Lotteriinspektionen. Tidigare måste de också betala en avgift, så kallad LAN‑avgift – se LAN-kafé – den avgiften avskaffades 2019. (Däremot kostar det fortfarande att få tillstånd.) – Lagen väckte uppmärksamhet sommaren 2014 när hamburgar­kedjan Max hotades med böter av Lotteriinspektionen för att restaurangen tillhandahöll Microsofts Xbox 360 till sina gäster. Lotteriinspektionen hade redan tidigare, 2012, skrivit till regeringen och föreslagit att lagen skulle ändras: det skulle krävas anmälan, men inte tillstånd. 2013 började Lotteriinspektionen att tillämpa ett tidigare beslut i regeringsrätten om att så kallade LAN‑kaféer omfattas av automatspelslagen, vilket innebär krav på tillstånd och avgifter. Men riksdagens kulturutskott föreslog i mars 2015 att kravet på avgift skulle tas bort. – Som automatspel enligt denna lag räknas bland annat så kallade tv‑spel (som spelas med spelkonsol), flipperspel, arkadspel och målspel (som ishockeyspel). – Om bakgrunden till lagen, se denna artikel i Computer Sweden. – Lagens formella namn: Lag (1982:36) om anordnande av visst automat­spel, se länk; tillägg som trädde i kraft 2019, se denna länk. – IDG:s artiklar om Lotteriinspektionen: länk.

[lagar] [spel] [ändrad 29 maj 2021]

Dagens ord: 2015-04-01