avläsningsläge

(promiscuous mode) – ett läge hos nät­verks­utrustning (till exempel i routrar) som inne­bär att den läser av inne­­hållet i alla meddelanden som förmedlas. I icke av­läs­nings­­läge (non‑promiscuous mode) läser den bara adresserna. Av­­läs­nings­­läge är an­­vänd­­bart när man ana­ly­serar trafiken i nätet. Tyvärr är det också användbart för it-brotts­lingar som vill snappa upp informa­tion.

[it-säkerhet] [nätverk] [ändrad 31 mars 2020]