peering

samarbete utan betalning mellan inter­net­opera­törer: de för­medlar trafik åt varandra utan att ta betalt för det. – Peering bygger på an­tag­andet att det jämnar ut sig i längden, men det är också en av de grundläggande idéerna med internet. (Jämför med telefonbolagen som tar betalt av varandra för telefon­samtal mellan bolagen, se samtrafik.) – Sub­stan­tivet peer betyder jämlike. – Peer‑to‑peer be­tecknar datornätverk där det saknas en central server och där alla anslutna enheter bidrar till att hålla trafiken igång. Peering försvenskas ibland till att pira.

[internet] [ändrad 11 december 2019]