peering

samarbete utan betalning mellan inter­net­opera­törer: de förmedlar trafik åt varandra utan att ta betalt för det. – Peering bygger på antag­andet att det jämnar ut sig i längden, men det är också en av de grundläggande idéerna med internet. (Jämför med telefonbolagen som tar betalt av varandra för telefonsamtal mellan bolagen, se samtrafik.) – Substan­tivet peer betyder jämlike. – Peer‑to‑peer betecknar datornätverk där det saknas en central server och där alla anslutna enheter bidrar till att hålla trafiken igång. Peering försvenskas ibland till att pira.

[internet] [ändrad 11 december 2019]