Azure cloud switch

(ACS)Microsofts operativ­system för data­center och nät­verks­utrust­ning, baserat på Linux. Det lan­se­rades i sep­tem­ber 2015. – Se till­känna­givande från Micro­soft: länk. – Se också Micro­soft Azure.

[it-system] [linux] [ändrad 8 juni 2017]