Azure cloud switch

(ACS) –– Microsofts* operativ­system för data­center och nät­verks­utrust­ning, baserat på Linux. Det lan­se­rades i sep­tem­ber 2015. –– Se till­känna­givande från Micro­soft: länk. –– Se också Micro­soft Azure. –– Fler sorters Linux, klicka här.