ballot screen

flervalsskärm – fönster där användaren får välja mellan en av flera webb­läsare. Det lades in i Windows i slutet av 2009 efter krav från EU. Syftet var att Windowsanvändare inte automatiskt skulle använda Internet Explorer. (Ballot betyder ’valsedel’ eller bara ’val’.)