Internet Explorer

Internet Explorers märke: ett litet e omgivet av en gul ring (som en Saturnusring på sneddem).
E som i Explorer.

webbläsare från Microsoft, definitivt nerlagd i juni 2022. – Sedan 2015 är Edge den förinstallerade webbläsaren i Windows. – Internet Explorer, förkortat IE, underhölls efter 2015, och fanns kvar för nerladdning, men den vidareutvecklades inte. Allt stöd för Internet Explorer i Windows 11 upphörde den 15 juni 2022, se Microsofts blogg. – I februari 2023 började Microsoft se till att det inte längre gick att klicka på existerande exemplar av Internet Explorer: om man gör det öppnas i stället Edge. – Internet Explorer släpptes 1995, och var från 1999 i många år den mest spridda webbläsaren. Den var en vidareutveckling av företaget Spyglass† version av Mosaic†, och följde med i Windows. – Internet Explorer konkurrerade efter ett par år ut den tidigare mest spridda webbläsaren, Netscape Navigator†. Det berodde åtminstone delvis på att Internet Explorer var förinstallerad i Windows, vilket ledde till att många användare aldrig övervägde att pröva en annan webbläsare. Men det ledde till en stor rättegång där EU beskyllde Microsoft för att missbruka sin monopolställning. Microsoft ålades att se till att kunderna kunde få Windows utan Internet Explorer. (Se embrace, extend and extinguish och unbundling.) – Microsoft försvarade sig med att webbläsarfunktionerna var integrerade i Windows och inte kunde tas bort. Detta öppnade å andra sidan möjligheten för andra företag att utveckla egna webbläsare som byggde på Windows inbyggda webbläsarfunktioner. – Mellan 1998 och 2003 var Internet Explorer också den förvalda webbläsaren för Macintosh till följd av en uppgörelse mellan Apple och Microsoft. 2003 slutade Microsoft att utveckla Internet Explorer för Mac, och Apple lanserade då en egen webbläsare, Safari. – Internet Explorer byggde från början på källkod från Spyglass Mosaic†. – Från mitten av 00‑talet fick Internet Explorer konkurrens av Firefox, senare av Google Chrome. – Under 00‑talet ansågs Internet Explorer halka efter i utvecklingen, och i synnerhet version 6, släppt 2001, hade brister när det gällde säkerhet. Version 8, släppt i mars 2009, innebar en stor upp­ryckning, både när det gällde funktioner och datasäker­het. Version 9 kom i mars 2011 och var avsevärt snabbare än tidigare versioner. Den sista versionen av Internet Explorer, version 11, kom 2013. – När Microsoft i januari 2015 visade upp en webbläsare med arbetsnamnet Spartan, senare kallad Edge, tolkades det som tecken på att Internet Explorer skulle avvecklas. (Se artikel i tidskriften M3.) Microsoft meddelade 2016 att företaget inte längre underhåller versionerna 1—10 av Internet Explorer. – För webbsidor som är anpassade för Internet Explorer kan Edge köras i så kallat IE mode, se docs.microsoft.com…. – IDG:s artiklar om Internet Explorer: länk.

[nerlagt] [webbläsare] [ändrad 16 juni 2022]