basar

(bazaar mode) – programutveckling över internet med många deltagare och full öppen­het under arbetets gång. Anses prägla utvecklingen av Linux. – Benämningen bazaar i denna betydelse kommer från Eric Raymonds bok The cathedral and the bazaar från 1999, svensk översättning Katedralen och basaren, 2001 (länk). – Eric Raymond ställde basaren mot katedralen som två kontrasterande sätt att arbeta. Även katedralen är en modell för utveckling med öppen källkod, men i cathedral mode sker utveck­lingen av nya versioner i små, slutna grupper: öppenheten kommer först när en ny version av programmet har släppts. Basaren präglas däremot av öppenhet, nyfikenhet och utbyte av kunskap. – The cathedral and the bazaar i engelsk original­text kan laddas ner här; svensk översättning finns här (borttagen).

[linux] [programmering] [öppen källkod] [ändrad 12 februari 2022]

Dagens ord: 2016-03-02