basband

ljud- eller videofil som sänds som signal i datornät i obearbetad digital form (till skillnad från en signal som har komprimerats före överföringen). En ljud- eller videofil i basbandformat kan spelas upp direkt med rätt sorts spelare utan att ”packas upp” först. De flesta datornät arbetar med basband: de förändrar alltså inte de bild- och ljudfiler som skickas över nätet.– På engelska: baseband.

[ljud och bild] [ändrad 20 januari 2016]